13/06/2011

Magnus Gröntoft, Sverige: Mat & kreativa näringar

Då programmet Ny Nordisk Mat startades 2007 räknades mat och måltidsförberedelser som ett rent hantverk. I södra Europa har däremot mat och dess duktigaste kreatörer länge ingått i kultureliten. Men nu har det skett en förändring i Norden.

Som ett tecken, bland många, blev programmet Ny Nordisk Mat inbjuden till det nordiska samarbetet KreaNord, där kultur- och näringsdepartementen i Norden samarbetar för att exponera (och exportera) olika kreativa näringar. Hit räknas t.ex. film, mode, musik, litteratur, dataspel, etc., men nu också nordisk mat. KreaNord, som stöds av Nordens kulturministrar, arbetar dock bara med kreativa näringar som också räknas som kultur. Här ingår alltså inte kreativa aktiviteter som enbart är hantverk. Det blir därför extra viktigt att maten och måltiderna som skall ingå i dessa sammanhang blir något mer än bara skickligt hantverk.

För att illustrera detta kan sägas att man inte automatiskt blir konstnär bara för att man kan måla en vacker tavla. Det finns inte heller en direkt koppling mellan att vara en duktig kock och samtidigt kreativ ’mat- & måltidskonstnär’. Dessutom finns det människor som INTE är duktiga kockar, men som är mycket kreativa med mat som material. Detta sågs under ett mat- & kulturseminarium på Island i mars, då tre konstfackstudenter från Stockholm gjorde lunchen, tillsammans med köksmästarna på Dill, se http://www.youtube.com/watch?v=n9wKFaTDql8.

Jag tror därför inte att alla kockar på stjärnrestauranger nödvändigtvis tillhör gruppen kreativa ’konstnärer’. Som jämförelse kan nämnas alla duktiga glasblåsare som kan göra de mest fantastiska konstglas, men som behöver en kreativ person som instruerar om form och färg. Eller personer som kan sy perfekta kläder, men som behöver inspireras av kreativa modeskapare. Man bör därför skilja på ’duktiga hantverkare’ och ’kreativa måltids-konstnärer’. I den senare gruppen ingår BÅDE kockar och ’icke kockar’.

Mvh
Magnus

No comments:

Post a Comment