08/10/2012

NNM konferens 2012 & Matlandet Sverige

 
 
För två veckor sedan var det en stor konferens på Öland som arrangerades av Matlandet Sverige. Om fyra veckor har NNM II sin årskonferens i Oslo. Här finns många beröringspunkter.
I Sverige, som är ordförandeland i Ministerrådet 2013, liksom i övriga Norden är det nu en febril aktivitet kring olika frågor om mat. På Öland fanns hela den svenska matnäringen representerad och diskussionerna och kontakterna mellan olika projekt och branscher var intensiv och många.
I NNM II’s uppdrag ingår att uppmuntra och stimulera kontakter mellan personer som arbetar i nationella projekt och i olika myndigheter och organisationer. Genom bra nätverk sprids innovativa idéer och förslag snabbare i hela Norden. Dock är gränserna länderna emellan fortfarande en barriär för oss nordbor. Ofta tänker man inte på att det finns kollegor som arbetar med exakt samma frågeställningar i de andra nordiska länderna.
Det är därför viktigt att ta sig tid och lyssna på vad som görs i grannländerna, så att man får breda kontaktnät och snabbare kan utveckla sitt eget område. NNM II-programmet arbetar med att bygga broar de nordiska länderna och de enskilda projekten emellan. Vid årskonferensen i Oslo diskuteras på bred front de nationella aktiviteterna inom barn & mat, mad till många (offentlig måltid) samt ny nordisk vardagsmat. Inom mat till många tar man ett steg vidare och lanserar en vision för den nordiska offentliga måltiden.
 
Välkommen därför till Ny Nordisk Mat’s konferensen i Oslo, den 6-7 november. Anmälan är öppen fram till den 15 oktober!

Magnus Gröntoft, koordinator NNM II-programmet

No comments:

Post a Comment