27/09/2011

Magnus Gröntoft, Sverige: Att kommunicera Ny Nordisk Mat

Ny Nordisk Mat II’s konferens i Finland den 11-12 oktober närmar sig och för oss som organiserat arrangemanget stiger spänningen. Vi hade räknat med ca 150 deltagare, men i går visade det sig att det var 215 anmälningar. Mycket roligt med ett stort intresse, men det innebär också en hel del utmaningar med tanke på program och praktiska arrangemang.

NNM II har uppdraget att kommunicera, t.ex. genom att förmedla kontakter och idéer kring Ny Nordisk Mat. Vad gäller den årliga konferensen tar vi nu ett helt nytt grepp och sprider flera av föredragen live via Internet. Det handlar inte bara om video utan att i realtid sända konferensen via Internet, samt dessutom i en Helsingforsbaserad kabel-TV kanal. Detta löser vi tillsammans med medieutbildningen vid yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. Under konferensen kommer det utanför konferenssalen att stå parkerad en stor TV-bil med avancerad elektronisk utrustning och i konferenslokalerna kommer studenter att TV-filma, ta video med lättare kameror och Smart-phones under handledning av TV-proffs etc. För konferensdeltagarna visas hur var och en av oss kan utnyttja dagens teknik till att lätt förmedla text och bild på nätet och i sociala medier.

Vi kan ställa oss frågan om det finns intresserade som vill följa med NNM konferensen utanför salarna? Vi ser som vår främsta uppgift att öka kännedomen om Ny Nordisk Mat och finna nya vägar att nå en så bred publik som möjligt globalt. Dagens teknik möjliggör innovativa lösningar med små medel och arbetsinsats och dessa vill vi påvisa för framtida arbete inom NNM. Vi upplever likväl interaktion med publiken på plats och bakom dataskärmarna som viktig. Kommunikation via nätet minskar även miljöbelastningen och skapar förutsättningar för ett mer hållbart samhälle. NNM konferensen samlar omkring 200 deltagare och vi nätet räknar vi att nå det 10- om inte det 100-faldiga antalet!

Följ med NNM konferensen 11-12.10 på vår webbplats, www.nynordiskmad.org!

Magnus Gröntoft

Projektledare för NNM II

No comments:

Post a Comment