09/09/2011

Einar Risvik, Norge: Et fredsprosjekt

Når jeg møter utlendinger som har en nysgjerrighet på Ny Nordisk Mat så har de ofte en litt annen innfallsvinkel enn oss fra Norden. De spør ofte først om hvordan det går an at 5 land og 3 regioner kan samarbeide om et kulturprosjekt som Ny Nordisk Mat. De synes det er utrolig positivt at vi ikke bare tenker på oss selv, men at vi ønsker å samarbeide om noe som er så viktig.

Jeg deler selvfølgelig den oppfatningen. Samarbeid om felles kulturbygging er i mine øyne dessuten et fredsprosjekt. Å dele er å skape noe sammen, noe som vokser desto mer vi legger inn. Matkultur har et viktig brobyggende element i seg, som vi tar for gitt, men som er spennende. Rikdommen i en matkultur blir større desto mer vi laster inn. Derfor er det ikke ekskluderende, men inkluderende. Alle nye bidrag gjør rikdommen større og matkulturen rikere.

Jeg hadde en samtale i Sør-Afrika som var ganske avklarende for min egen holdning. De har en utfordring i å bygge broer mellom de tre etniske hovedgruppene i landet. Matkultur er unikt ved at alle blir rikere av å bli kjent med de andres tradisjon og retter. Sammen blir det mye bedre enn hver for seg. Bevisstheten om betydningen av en sørafrikansk matkultur som fredsprosjekt er nok ikke helt på plass, men det er spennende å se hvordan de klarer å skape stor gastronomi i en smeltedigel av asiatisk, afrikansk og europeisk tradisjon. Sør-Afrika oppleves i dag som ett av de mest spennende landene å reise i, ikke bare på grunn av den fantastiske naturen og de mange spennende etniske grupperingene, men ikke minst på grunn av maten. Maten representerer ett av de mest spennende og kreative kjøkken i verden i dag, et unikt kjøkken med særpreg. Dette gir landet identitet.

I Norden har vi lange tradisjoner for samarbeid. Likevel lurer mange i Norden på hvorfor vi skal samarbeide om en felles profilering av vårt kjøkken. For meg er dette noe av det mest spennende ved Norden og Ny Nordisk Mat. Sammen får vi mangfold og kreativitet, sammen skaper vi rikdom, sammen skape vi bro over skillelinjer og erstatter kritikk med nysgjerrighet. Dette er fredsarbeid i praksis. Det bygger dessuten på vårt felles verdigrunnlag om likestilling, demokrati og likeverd. La oss fortsette langs denne veien og tenk en gang i mellom på at dette er fredsarbeid i praksis.

No comments:

Post a Comment