17/06/2012

Mer än "Ät och va´ tyst" !


MATFESTIVALEN I STOCKHOLM – FÖR FÖRSKOLEPERSONAL


Idag tisdag (5.6.2012) arrangerade Allebarnsrätten i Sverige ett möte, en final för de 3 år långa projektet med att främja måltiden för barn i förskolor i Sverige. En dag full av inspiration för barnens måltid och de som arbetar med den. Finlands relativt nyutnämnda professor i Matkultur vid Helsingfors Universitet Johanna Mäkelä sammanfattade i en intervju nyligen på ett bra sätt vad detta fenomen handlar om. Den offentliga måltiden har i dag blivit synlig.

Läs mer på Harriet Strandviks blogg, http://harrietombarnochmat.blogspot.fi/

No comments:

Post a Comment