31/12/2012

NNM's nyårskrönika


Under 2012 har aktiviteterna i Nordiska ministerrådets program Ny Nordisk Mat II (NNM II) nått full styrka. Efter förseningen 2010 och uppvärmningen under 2011, blev 2012 ett livligt år med internationella aktiviteter från Tokyo i öster till San Fransisco i väster. Däremellan blev det också många initiativ i Norden.

Målet med arbetet har varit flera. Att nå nya målgrupper, som ännu inte ser maten & måltiden som en resurs i arbetet, har varit en viktig del i arbetet tillsammans med KreaNord. Här har också ingått att bygga mat & måltider, som en egen kulturell och kreativ näring. Syftet är att mer aktivt använda NNM som ett redskap i marknadsföringen av Norden - ett ”branding tool”. Att detta har en stor potential blev tydligt då NNM presenterades för en mycket intresserad japansk publik, i höstas.

Men arbetet i NNM II skall också bidra till att skapa nätverk och kontaktytor mellan personer och grupper i Norden, som arbetar med liknande frågeställningar. Ett gott exempel är alla de projekt i Norden som arbetar med Mat & barn. Här, och i NNM II’s övriga delprojekt, har vi bidragit med kommunikation, mötesplatser och aktiviteter.

Vad har då hänt?

Mest intressant har kanske varit att vi nått nya grupper som gradvis inser att mat & måltider kan vara ett effektivt sätt att både förstärka det egna budskapet, samt nå nya målgrupper. Med Nordisk Dataspel, Nordisk Filmindustri, Nordisk Musikindustri och Nordiska ambassader har vi tillsamman agerat och använt NNM i arrangemang i San Fransisco, Cannes, Helsingfors, Tokyo och Reykjavik. Ett samarbete som uppskattats av både arrangörer och besökare. Men även flera museer ser maten som en allt viktigare publikmagnet, vilket blev tydligt under konferensen om Sjömat och kustkultur i Bergen, samt i den efterföljande workshopen i Oslo. Ett museum som t.ex. visar fiskeri och kustkultur och inte kan bjuda på mat som relaterar till verksamheten, kan definitivt utveckla sitt arbete.

Men NNM är inte bara nordiska råvaror, smak och upplevelser. Det finns ett långt framgångsrikt nordiskt samarbete kring säker, näringsriktig och sund mat, samt inte minst hur dessa egenskaper skall förmedlas med kostråd (rekommendationer) till den nordiska befolkningen. Råd som bl.a. skall omsättas till bra mat på skolor, sjukhus, ålderdomshem, etc. Man kan säga att smaken och upplevelsen skall vara toppen på en pyramid där näringsriktighet, säkerhet och sundhet utgör den självklara basen. Helheten är viktig och utan god mat i en stimulerande miljö, kan de bästa nordiska råvaror bli både tråkiga och oinspirerande. För att betona denna helhet har NNM II utvecklat samarbetet med andra aktörer som t.ex. projektet OPUS i Danmark och Livsmedelsverket i Sverige, t.ex. vid ett seminarium i Lund samt under NNM II’s konferens i Oslo. Detta är ett mycket viktigt område, för att utifrån bra nordiska råvaror skapa positiva måltidsupplevelser och en sund befolkning.

I samband med det norska förmanskapet, där man betonat den nordiska välfärdsmodellen, planerades ett seminarium om mat, kreativitet och landsbygdsutveckling. På Stokkøya, utanför Trondheim, diskuterades frågan hur landsbygden kan göras mer attraktiv för unga människor. Här betonades vikten av att landsbygden upplevs som dynamisk, där olika kreativa områden kan samverka för att skapa attraktiva miljöer. Som exempel användes Stokkøya, där man bl.a. använder modern arkitektur, i kombination med god mat och en fantastisk natur, för att locka unga människor till ett stimulerande liv på landet.

Prioriterat i programmet NNM II är ”Mat & barn”. Inom detta område har man efter den inledande inventeringen av projekt i Norden, satsat på att skapa bryggor och utveckla nätverk mellan dessa nordiska projekt, via olika arrangemang och Internet. Ett viktigt tema har varit ”Barn kan!”. Att barn verkligen KAN blev mycket tydligt under NNM II’s konferens i Oslo den 6-7 november. Då lagade ett tjugotal 12-åringar maten till 200 gäster. En mycket uppskattad måltid som gjordes från grunden, av mycket kunniga och engagerade barn. En imponerande prestation!

Andra aktiviteter under 2012 har behandlat SME (Small and Medium sizes Enterprises), samt Norden som gastronomisk region. Uppskattade initiativ som jag återkommer till under 2013.

Har vi då varit framgångsrika i att kommunicera initiativ och resultat? Både Ja och Nej. Vi har direkt nått en stor skara människor genom de olika aktiviteterna, men viktigast har varit att vi också fått spridning via andra kanaler än våra egna. Här har samarbetet med andra aktörerna gett god uppmärksamhet och resulterat i en rad inslag och artiklar. Störst internationellt var uppmärksamheten i Japan, där NNM II samarbetade med de nordiska ambassaderna och med ekonomiskt stöd från bl.a. Nordic Innovation. Men även NNM II’s egna kanaler får en allt vidare spridning med ett ökande antal prenumeranter och besökare på webben och i sociala medier. Men framgångarna under 2012 har naturligtvis ökat förväntningarna och ambitionen inför 2013 är därför höga. Vi får se om 2013 blir lika innehålls fyllt och uppskattat som 2012!

Gott Nytt År
Magnus


PS. Sedan 2011 har NNM II videodokumenterat aktiviteter runt om i världen. Ta del av dem och sprid dem gärna vidare, se http://nynordiskmad.org/media/video/

No comments:

Post a Comment