12/12/2011

Einar Risvik, Norge: Et fantastisk år inom NNM


Hvilket år vi har lagt bak oss! For alvor ser vi nå at Ny Nordisk Mat (NNM) skyter fart. Drevet av suksesser blant kokker, store initiativ som Opus programmet i Danmark, Matlandet Sverige, mat og barn kampanjen i Finland, det islandske initiativet til matmønstring i Washington DC, 13 % vekst i omsetning av regional mat i Norge, innhøstingsfest på Åland og masse mer. Alle disse initiativene er bevisst valgt for å vise variasjonen i det som foregår og for å sette lys på initiativ som ikke styres fra ministerrådsprogrammet. På denne måten ønsker jeg å vise at NNM i aller høyeste grad er en folkebevegelse med store og omfattende engasjement som springer ut alle steder i det nordiske samfunnet, på alle plan.

For oss i programmet har dette vært fantastisk, fordi det betyr at vi i større grad enn tidligere kan konsentrere oss om å få satt i gang spirer til nye initiativ i sektorer som per dato ikke er så godt dekket. Våre fokusområder i denne perioden har vært mat og barn, mat til mange, mat som representasjon og koblingen mat og andre kreative næringer. Her har vi jobbet litt etter samme lest på alle temaene, men kommet ganske så forskjellig i progresjon. Mat og barngruppen har jobbet i et år allerede og har sett verdien av å foreta en statusoppsummering om hva som foregår i de enkelte landene. Antallet prosjekter som omhandler mat og barn er enormt og analysen av best praksis og anbefalinger for hvordan vi nå skal jobbe videre med den nordiske dimensjonen begynner å ta form. Dette blir oppfølgingen i 2012. De andre temagruppene har kommet ulikt langt, for bruk av mat som verktøy i representasjon har vi allerede en prosjektleder på plass, som skal utvikle verktøy og inspirasjonsmateriale. I andre grupper har vi hatt sine første arbeidsgruppemøter for å kartlegge det som skjer i Norden.

På konferansen i Finland i oktober fikk vi se et engasjement for mat, mat og barn, mat og helse, mat til mange og mat og kreativitet som gjorde dette til en konferanse man husker og en konferanse som skaper endringer. Koblinger mellom mennesker har gitt ideer, skapt muligheter og allerede ser vi nye koblingsbokser dukke opp.
For alvor har også mulighetsrommet for bruk av mat som verktøy til å forsterke andre kommunikasjonsbudskap blitt tydelig. Resultatet er at formannskapsperioden i 2012 vil fokusere tydelig bruk av maten på en enda sterkere måte enn det vi har sett gjennom Finlands meget gode eksempel i 2011. Vi beveger oss med andre ord raskt i riktig retning.

Medieoppmerksomheten har slått alle tidlige rekorder og kommunikasjonen og interaksjonen med andre ministerrådsprogrammer og aktiviteter tar også nå form. Vi er med andre ord ved god helse, programmet har aldri hatt så mye å vise til av resultater, og det ser ut som om dette bare er starten. Et fantastisk år for NNM, nå må vi levere også i 2012, godt nytt år til oss alle.

No comments:

Post a Comment