10/07/2011

Mikael Klingberg, Norge: Kulturturism och matkultur i Nord

Johan Andersson Anell skrev häromveckan om ”Sverigeresan” - ett projekt som skall väcka allmänhetens nyfikenhet kring de svenska/nordiska smakerna. Det påminner mej om att vi – dvs Voksenåsen – för ett par år sen deltog i Ny Nordisk Mat med ett projekt som hette Smakens Språk, för och med matskribenter i Norden. Ett spännande projekt att med hjälp av språkexperter utforska möjligheter att beskriva måltidsupplevelser i tal och skrift. Vi samarbetade med våra kolleger Hanaholmen i Helsingfors och Schæffergården i Köpenhamn.

Jag jobbar på Voksenåsen i Oslo - en kultur-och konferensanläggning på toppen av Holmenkollen i Oslo. Voksenåsen ägs av det svenska kulturdepartementet och är Norges nationalgåva till Sverige som tack för insatsen under och strax efter andra världskriget. Vi fyllde 50 år ifjor.

Nu följer vi upp med ett projekt som väl kan sägas vara en parallell till ”Sverigeresan” men en resa i Nordområdena. Vi samverkar med ”The Northern Dimension Partnership on Culture” (NDPC), som startade hösten 2010 och som ska promotera utvecklingen av kreativa företag i den Nordområdena bl.a. i samarbete med KreaNord.

Nordliga Dimensionen är ett samarbete mellan fyra jämlika parter: EU, Ryssland, Norge och Island. Geografiskt omfattar den Nordliga Dimensionen området från Island i väst till och med nordvästra Ryssland i öst, från Barents och Kara hav i norr till Östersjöns södra kust i syd. Målet är att stödja stabilitet, välfärd och hållbar utveckling i regionen, genom hittills fyra olika former för partnerskap: miljöpartnerskap, partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande, trafik- och logistikpartnerskap, samt nu även kulturpartnerskap.

Vårt projekt heter ”Kulturturism och matkultur i Nord” . Det riktar sig i första hand till besöksnäringen i våra nordliga områden. Måltider är som känt en viktig del av upplevelsen av nya platser. Enligt statistik från Tillväxtverket var turistnäringens totala omsättning i Sverige under 2010 drygt 250 miljarder kronor, varav cirka en tredjedel spenderades på måltider. I nordiskt sammanhang kan väl siffran multipliceras med sådär 2 eller 3. Mat och måltider kan också bli ett semestermål i sig, särskilt i kombination med natur- och kulturupplevelser. Genom att locka turister till regionen med mat i kombination med upplevelser finns en stor potential för företag att växa och att bredda sin verksamhet.

Vi startar med en konferens i november där tema är destinationer kopplade till måltidsberättelser – vi hoppas få med representanter för alla de nordiska och baltiska länderna förutom Ryssland. Vi samarbetar med de nordiska ambassaderna i Oslo. Och den ryska ambassaden i Oslo ställer upp med sin ambassadkock!

Mikael Klingberg, Voksenåsen, Oslo

No comments:

Post a Comment