25/01/2012

Pernille Baardseth, Nofima AS: Workshop – Hva er Ny Nordisk Hverdagsmat


Representanter fra Ny Nordisk Mat, OPUS og Nordisk Ministerråd diskuterte i et møte om å samle ulike aktører for å bli enige om hva er status innen forskningen på Nordisk mat og helse. I referat av 22. august 2011 ble workshopen`s formål definert: «Formålet med mødet vil være at diskutere, hvordan der skabes det bedst mulige fundament for en Nordisk Samling, og hvordan det sikres, at samlingen også har en effekt, når vi alle er taget hjem til vores respektive lande og projekter. Yderligere vil det handle om at identificere de aktører, som vil være helt centrale for at afvikle et succesfuldt arrangement og for at skabe en vedvarende nordisk indsats for Ny Nordisk Mad og Sundhed

Refleksjoner etter workshopen – Hva er Ny Nordisk Hverdagsmat? 16. – 17. januar 2012, Lund Universitet, Sverige:
Prosjektleder definerte formålet som "Samling for Ny Nordisk Hverdagsmat og Helse” vil undersøke om det finnes en fellesgrobund for et felles-nordisk helseprojekt med utgangspunkt i nordiske råvarer – og hvor helsemyndighetene i de nordiske land er engasjert. Formålet er å kartlegge status om hva vi vet om den Nye Nordiske Hverdagsmaten og diskutere de helsemessige perspektiver for å forbedre helsetilstanden i befolkningen i de nordiske landene.
Eksperter fra alle de nordiske landene innen mat og ernæring var blitt identifisert ved å kartlegge programmer og prosjekter i regi av Nordisk Ministerråd. De representerte Ny Nordisk Mat, NoCE programmet (SYSDIET, HELGA) og Globaliseringsinitiativet – sunhed og velfærd. I Danmark har de i tillegg OPUS programmet (sundere mad, bedre liv, nyt nordisk køkken) som inkluderer Ny Nordisk Hverdagmat. Helsedirektoratet i Norge, Livsmedelverket i Sverige og medlem av det finske ernæringsrådet var også representert.

Josef Schmidhuber fra FAO hadde laget en oversikt over omsetningstall og inntak av matprodukter i de Nordiske land i forhold til Middelhavslandene og sett på utviklingen fra 1964 til 2007. Denne presentasjonen ble lagt fram av Grimur Valdimarsson kollega av Schmidhuber som et bakteppe. Ved å vudere denne utviklingen i samråd med WHO/FAO ernæringsanbefallingene kan man se at de Nordiske landene har en utvikling som er i tråd med anbefalingene. Gjennom diskusjoner og dialog ble status om hva vi vet om den Nye Nordiske Hverdagsmaten kartlagt hvor også prosessen rundt revisjon av De Nordiske Næringsstoffanbefalinger ble inkludert.

Det ble enighet om å samle denne informasjonen og skrive en vitenskapelig artikkel hvor deltagerne på samlingen skal være medforfattere med unntak av Helsemyndighetene som vil bidra med bakgrunnsstatistikk.

Prosjektleder Pernille Baardseth, Nofima AS

No comments:

Post a Comment