14/08/2011

Marja Innanen, Finland: Oklokt att slänga mat på soptippen!

Föda är en av de konsumtionsfaktorer som orsakar de största miljökonsekvenserna. Av den totala miljöbelastningen som förorsakas av människan skapas en tredjedel av livsmedelsproduktionen, tillverkningen av mat, restaurangtjänster och logistik. Då vi granskar enbart inverkan på klimatet utgör denna del ungefär en fjärdedel. En stor del av dessa miljökonsekvenser skapas i onödan då enorma mängder mat slängs på soptippen – och samtidigt slösar vi med pengar!

Vi har erhållit pinfärsk information om matsvinnet i Finland. Food SPILL-projektet (Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT) har utrett matsvinnet i hemmen, i restauranger och i butiken.

Matsvinn i hemmen

Finländarna slänger årligen i medeltal 23 kilogram duglig mat på soptippen. Till och med 40 procent av maten slängs bort på grund av att man har tillrett för stora måltider, slänger matrester som blivit kvar på tallriken eller så har man helt enkelt inte lust längre att äta maten. Resultaten publicerades senaste vecka inom FoodSPILL-projektet. Enstaka hushåll slösar i medeltal 50-65 kilogram, ca 5 procent av den mat som köps till hemmet. Det är en dubbel mängd mat i jämförelse med svinnet i matbutikerna. Konsumenterna verkar vara den största enskilda orsaken till matsvinnet.

I hemmen samlas årligen totalt 120- 160 miljoner kilogram onödigt matsvinn och värdet på maten som slängs uppskattas till över 500 miljoner euro. Det är en otroligt stor mängd mat och pengar som slösas i onödan!

Mest matsvinn per person hittas i singelhushåll, speciellt bland ensamboende kvinnor. Bland familjerna hittas de största mängderna matsvinn i de familjer var kvinnan står för matuppköpen. Ligger orsaken i modersinstinkten eller oro för att maten inte skall ta slut?

I de finländska matbutikerna skapas årligen ca 12-14 kilogram matsvinn per finländare. Årligen slängs omkring 65-75 miljoner kilogram mat på soptippen. Mängden utgör hälften av den mängd mat som slängs i hemmen. Butikernas avfallsmängder har under de senaste åren minskat tack vare bättre elektroniska prognos- och beställningssystem, logistik och butikernas sakkunniga personal.

I de finländska restaurangerna skapas årligen ca 75-80 miljoner kilogram matsvinn. Det betyder att en femtedel av den mat som är menad till att ätas hamnar i bioavfallen. Största delen av svinnet skapas av buffébespisning, då matrester inte kan användas på nytt. I Finland är serveringssvinnet en betydande faktor då största delen av maten serveras genom bufféer.

I framtiden möter vi stora utmaningar i att organisera livsmedelsförsörjningen för en växande befolkning på vår jord. Ett sätt att öka livsmedelsproduktionen är att sluta slösa. Forskarna uppskattar att vi i värsta fall slänger bort omkring hälften de matråvaror som produceras i världen. Ur den enskilda konsumentens perspektiv är minskandet av det egna matavfallen, det lättaste sättet att bespisningens miljökonsekvenser. Sluta slösa mat i onödan!

No comments:

Post a Comment