29/05/2011

Marja Innanen, Finland: Ravitsemussuosituksiin mukaan ympäristönäkökulma


Maailma kohtaa syömisen ja ruokavalintojen suhteen suuria haasteita tulevaisuudessa, Pohjoismaissakin joudumme ottamaan näihin kantaa joka päivä. Ruoan terveellisyys on must, mutta toinen suurimmista lähitulevaisuuden kysymyksistä on, miten saamme vähennettyä ruokailusta tulevia ilmasto ja ympäristöpäästöjä. Tietoa ja suosituksia tulee monesta tuutista, virallisia suosituksia on pääsääntöisesti vain ravitsemuksen osalta.

Parhaillaan ollaan uudistamassa Pohjoismaisia ravitsemussuosituksia, ja Suomessakin aloitetaan pian kansallisten suositusten uudistaminen. Ravitsemussuositusten uudistamisen yhteydessä olisi syytä ottaa kantaa ympäristöystävälliseen syömiseen, sillä terveellinen ja ympäristöystävällinen syöminen kulkevat käsi kädessä.

Ravinnon osuus yksityisen kulutuksen ilmastovaikutuksista on
neljännes. Kun otetaan huomioon myös rehevöityminen, happamoituminen
ja monimuotoisuuden muutokset, on ravinnon osuus kulutuksen kaikista
ympäristövaikutuksista yli kolmannes: enemmän kuin asumisen ja
liikkumisen. Meille teollisuusmaille on asetettu 80%
päästövähennystavoitteet vuoteen 2050; tähän pääseminen edellyttää
suuria muutoksia myös jokapäiväisissä ruokavalinnoissamme ja
syömisessä.

Ilmastoystävällinen syöminen on yhtä kuin terveellinen syöminen. Ne
eivät ole keskenään ristiriidassa, päinvastoin. Pohjoismainen
ruokavalio ja uuden pohjoisen keittiön ideologia antavat erinomaisen
perustan niin terveelliseen kuin ympäristöystävälliseen ruokavalioon.

Pohjoismaisilla ja kansallisilla suosituksilla on merkittävä
vaikutus niin yksityiseen kuin erityisesti julkiseen ruokailuun,
joka ainakin Suomessa noudattaa esimerkillisesti kansallisia
ravitsemussuosituksia. Olisi suuri merkitys sillä, jos suosituksissa
otettaisi kantaa ympäristöystävällisiin ja kestäviin
ruokavalintoihin, sillä pienikin muutos julkisella puolella
aiheuttaa suuria kerrannaisvaikutuksia ympäristöön.

Me suomalaiset olemme jo kerran tehneet mahdottomasta mahdollisen:
olemme vähentäneet huikeasti sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta
viimeisen 40 vuoden aikana pääosin ruokavalion muutoksella. Voimme
tehdä saman ympäristön puolesta, jos haluamme. Jo se, että söisimme
nykyisten ravitsemussuositusten mukaan, tuottaisi MTT:n tutkimuksen
mukaan 16% vähemmän ilmastopäästöjä kuin keskiverto suomalaisen
sekasyöjän ruokavalio.

Ympäristömyötäisestä syömisestä on tehtävä samanlainen normi kuin
terveellisestäkin syömisestä; sitä paitsi hyvin syöminen ilmaston ja
itsensä kannalta tekee hyvää myös mielelle.

Marja Innanen, Uusi Pohjoismainen Ruoka II:n johtoryhmän puheenjohtaja

No comments:

Post a Comment