26/10/2014

Initiativ om nordisk magisterutbildning i "Food for many"?

WHO har i allt ökande utsträckning uppmärksammat att New Nordic Diet har utvecklats till en kost som har många positiva egenskaper. Inte bara därför att nordisk forskning nu kommer med en rad forskningsrapporter som visar hälsosamma effekter av exempelvis bär, grönsaker, fisk, råg och helkorn. Samtidigt utvecklas fetma epidemien betydligt långsammare i Norden än i södra Europa. Initiativ har även tagits för en nordisk magisterutbildning i "Food for many".

Detta diskuterades senaste vecka i Grythyttan, Sverige, på ett seminarium kring Ny Nordisk Vardagsmat (New Nordic Diet). Från alla nordiska länder presenterades akademiska arbeten som både bekräftar vunna forskningsresultat, men också hur man arbetar för att nå ut med dessa kostråd till de nordiska medborgarna. En inte helt enkel uppgift i stark motvind från alla ohälsosamma extraerbjudande, ökande sockerintag och ett stort utbud av junkfood, från billiga matställen.

Under lördagen diskuteras hur det nordiska samarbetet skall utvecklas med målet att skapa ett stabilt nätverk inom den högre utbildningen och en nordisk magisterutbildning inom området ”Food for Many”. Detta diskuterades redan 2013 och resulterade i en nordisk finansieringsansökan som tyvärr blev avslagen. Nu satsar nordiska universitet och högskolor igen på en gemensam ansökan 2015. Resultatet från diskussionerna återkommer vi till.

Som året innan omgavs seminariet av ett fulländat värdskap. Eleverna på Grythyttan visade vad både fantastiskt god mat, men också ett helhetstänkande kring alla delar av ett möte betyder för att stimulera mötet och skapa ett kreativt samtalsklimat.

Läs nyhet och program för det nordiska seminariet i Grythyttan 24-25.10.2014, här

Magnus Gröntoft, 
Ny Nordisk Mat II, 
mg@nynordiskmad.org 

No comments:

Post a Comment