08/06/2014

Vad har mat & måltider med museum att göra?

Under det norska ordförandeskapet 2012 startade Ny Nordisk Mat II (NNM II) ett arbete om mat & museer. Ett spännande projekt som engagerar människor som normalt inte jobbar med mat och måltider. Många anställda på muséer är tyvärr omedvetna om det som serveras inom husets väggar och maten stämmer ofta inte alls med det som visas på skärmar, i montrar och i utställningar. Ett hus med stora saltvattensakvarier som bara serverar kakor och hamburgare, vittnar ju inte om någon mer genomtänkt besöksstrategi. Men nu blåser förändringens vindar, även bland dammiga samlingar, och viljan till förändring är stor!

Som en fortsättning av arbete har Måltidsriket i Sverige fått medel för att jobba vidare med området och i veckan hölls en workshop på Nobelmuseet i Stockholm. Ledningen berättade då att redan när museet planerades i början av 2000-talet var måltiden en central del. Inte så mycket utifrån utställningarna (där många dock har starka kopplingar till mat), utan därför att måltidens sociala funktion ofta är en viktig del i de kreativa processer som leder fram till prisen. Tydligast visades detta i en film från Cambridge, som fått flest nobelpris genom åren.

Under workshopen framkom en rad idéer som nu skall resultera i en utställning. Men många andra förslag kom också fram under arbetet. Flera kommer att bearbetas vidare, inte minst mot bakgrund av att museet kommer att få ett stort nytt hus i centrum av Stockholm, där mycket av museets verksamhet kommer att kretsa kring måltider.

Två förslag som också framkom var att göra barn i skolor, samt kockar och serveringspersonal under nobelmiddagen, uppmärksamma på att Nobelmiddagen inte bara är fest och glamour. 

Nobelmuseet förmedla mycket information till barn och ungdom och inte minst tips inför de ”nobelmiddagar” som många skolor ordnar i syfte att lära barn att uppföra sig vid ett vackert dukat matbord. Men orsaken kring ordning och uppförandet kring en måltid är ju faktiskt att stimulera ett samtal, att lära något av varandra under tiden vid bordet. Detta vill Nobelmuseet lyfta fram tydligare i sin information.

Samma sak, fast i lite annan form, skall man också förmedla till kockar och serveringspersonal inför årets Nobelfest. Det är så lätt att vi bländas av alla vackra kläder och den fantastiska maten. Men även här är arrangemanget en del i ett idé- och kunskapsutbyte mellan deltagarna från helt olika områden. En vinkling av måltiden som sällan uppmärksammas. Detta och annat som rör nobelmiddagen skall naturligtvis även kockarna och serveringspersonalen känna till. Ett enkelt sätt att öka statusen i yrkesrollen och skapa stolthet över det man bidrar med.

Magnus Gröntoft, programkoordinator, Ny Nordisk Mat II,  mg@nynordiskmat.org 

Foto: © Nobelmuseet AB

No comments:

Post a Comment