22/04/2014

Är Ny Nordisk Mat en passerad trend?

Mer utvecklade samhällen kräver hantering av mer komplicerade strukturer och mer samarbeten över fler ämnesgränser. För att hantera detta behövs begrepp eller tankemönster som knyter ihop och skapar naturliga kopplingar mellan skilda expertområden. Ny Nordisk Mat (NNM) är ett bra exempel, som har utvecklats till ett sådant övergripande och sammanhållande begrepp.

När NNM lanserades, i början av 2000-talet, knöts det primärt till gastronomi, baserat på nordiska råvaror. Allt efter som området utvecklats har NNM visat sig ha kapacitet att inkludera fler aspekter av mat, fortfarande med nordiska råvaror, kultur & tradition, som den röda tråden. Anledningen är att fler grupper inom livsmedelskedjan blivit uppmärksam på de positiva möjligheter kring vår nordiska mat och vår matkultur. Man har insett att Norden har regionala råvaror av hög kvalitet, hög kompetens och en öppen inkluderande kultur, som ger mycket goda förutsättningar.

Det är därför inte bara exklusiva restauranger som kan erbjuda nordisk mat av hög kvalitet. Det kan även mat-hantverkare, offentliga kantiner, storkök, skolor, etc. Efterhand har fler och fler blivit medvetna om att nordiska råvaror i kombination med kunskap och kreativitet är en källa till en lång rad gastronomiskt produkter, varor, måltider och tjänster. Här har Norden intaget en internationell frontposition, där mat på alla nivåer även har hög politisk relevans.

Men det är inte bara de som arbetar direkt med mat som kan känna sig delaktiga i den positiva uppmärksamheten kring nordisk mat. Alla inom hela livsmedelskedjan har del i den internationella uppskattningen. De inkluderar personer som arbetar med produktion på fält och i sjö, djurskydd, matsäkerhet, näringslära, hälsa, etc.

Intresset för NNM har även ökat medvetenheten för mer genomtänkta måltidsmiljö, även utanför de bättre restaurangerna, t.ex. i skolor, på ålderdomshem och på sjukhus. Dessutom har nordisk matkultur blivit en del i ett större kulturbegrepp och nordisk mat är nu en viktig medspelare med andra kulturella och kreativa branscher. Under senare tid har även matsvinn fått stor uppmärksamhet. Även detta en viktig del i en gammal nordisk matkultur, där allt måste tas tillvara om man skulle överleva en kall och krävande vinter. NNM har på 10 år utvecklats från ett snävt begrepp inom restaurangvärlden till något med ett internationellt brandingvärde, som inkluderar många olika områden, långt utanför matsektorn. Matsektorn ses också som en möjlig lokal tillväxt-motor, t.ex. genom mer genomtänkta offentliga upphandlingar och som faktor för att tillsammans med industrin skapa mervärden i produktion- och tjänstesektorn. I det senare fallet tillsammans med andra kulturella och kreativa branscher.

Är det då nödvändigt att inkludera allt i begreppet NNM? Kanske inte, men jag tror att NNM kan ge mening och bättre förutsättningar för att kunna hantera mat på ett positivt sätt genom hela livsmedelskedjan. Om man känner delaktighet ökar motivationen och man ser också hur den egna puzzelbiten passar in i en större positiv helhet. En kedja är inte starkare än dess svagaste länk och det behövs inte så många ”matskandaler” för att ruinera innehållet i ett omsorgsfullt byggt varumärke. NNM är inte ett varumärke, men kan ändå inspirera till att se vikten av att alla delar i en produktion är viktig för helhetsupplevelsen. Det blir hela tiden fler ”rattar” som måste justeras för att uppnå alla olika samhällsmål. Det handlar om grundläggande krav som mat till alla, men sedan en lång rad andra, t.ex. näringsriktighet, hälsa, djurskydd, miljö, klimat, smak, upplevelse, landsbygdsutveckling, export, etc. etc. Här underlättas samarbetet om man kan förhålla sig till något och se sin egen del i ett större sammanhang. Men man kan även se NNM som en ”driver”, något som öppnat vägen för nytänkning och sektorsövergripande samarbeten.

Norden har på bara några få år fått ett gastronomiskt ansikte med internationellt erkännande. Medialt har detta främst gällt de mer exklusiva restaurangerna, men nu växer medvetenheten kring den nordiska matens möjligheter och inkluderar alla som på något sätt bidrar till produkter och måltidstjänster med hög kvalitet. NNM har blivit ett begrepp som knyter ihop en lång rad olika samhällsaktiviteter, som på något sett relaterar till mat. Detta bör vi absolut förvalta och utveckla, även om det kommer nya trender inom gastronomin.  

Magnus Gröntoft, programkoordinator, Ny Nordisk Mat II,  mg@nynordiskmat.org 

Foto: Ny Nordisk Mat II/Nordic Soundbite

No comments:

Post a Comment